AKT ODDANIA SIĘ ŚW. BARBARZE, PATRONCE KNUROWA, NA CZAS EPIDEMII