DELEGAT DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

Delegatem ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej jest ks. Łukasz Płaszewski.

Adres do korespondencji:

skr. poczt. 206, 40–950 Katowice; mail: delegat.dm@katowicka.pl

Telefon:  519 318 959