DELEGAT DS. OCHRONY DZIECI I MŁODZIEŻY

Delegatem ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej jest ks. Łukasz Nocoń.

Adres do korespondencji:

skr. poczt. 206, 40–043 Katowice ul. Jordana 39 wejście od ul. Wita Stwosza 16, poziom -1;

mail: delegat.dm@katowicka.pl

Telefon:  519 318 959